Välkommen till Rehabstöd

Rehabstöd är ett verktyg för dig som arbetar med att koordinera rehabiliterings­insatser för sjukskrivna patienter. Tjänsten ger en samlad bild över pågående sjukfall på en enhet.

När du loggat in får du se en sammanställning över pågående sjukfall på den valda enheten. Du kan sedan filtrera informationen på bland annat diagnos och sjukskrivningslängd. Om du är läkare kan du endast se pågående sjukfall där du skrivit intyget.

Logga in

För att logga in behöver du ett SITHS-kort samt medarbetaruppdraget "Vård och behandling" i HSA-katalogen.


Problem med inloggning med SITHS-kort?
Läs mer om hur du kan felsöka

Se också